Blog

Kinderen van deze tijd

Wat hebben zij ons te vertellen?

Er zijn verschillende namen om de kinderen van deze tijd te kunnen benoemen. Namen zoals Nieuwetijdskinderen, Indigokinderen, Hoogsensitieve of Hooggevoelige kinderen, Hoogspirituele kinderen, Kristalkinderen, Regenboogkinderen en Sterrenkinderen. Misschien heb je er weleens van gehoord of weet je er al veel meer van.

De kinderen van nu hebben veelal een geheel nieuw bewustzijn en opvallend andere gedragspatronen. Er worden steeds meer kinderen geboren die ‘anders’ zijn. Dit anders kan zich uiten in gedrag dat te maken heeft met kwaliteiten als (hoog)gevoeligheid, sterk intuïtief zijn, zeer wijs zijn, hoogbegaafdheid of paranormaal begaafd zijn. Deze kwaliteiten kunnen tot gevolg hebben dat het gedrag van deze kinderen zich uit in bijvoorbeeld opstandigheid, hyperactiviteit en agressiviteit. Of bijvoorbeeld emotioneel niet toegankelijk zijn of teruggetrokken gedrag.

Labels

Deze kinderen zijn er zelf niet op uit om in hokjes gestopt te worden. Het is niet zo dat ze anders willen zijn. Ze willen zichzelf zijn. De mogelijkheid om hun unieke kwaliteiten, talenten en gaven tot uiting te brengen, hangt af van de bereidheid van de mensen om hen heen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit wordt vaak als lastig ervaren, omdat het botst met de comfortzone. Het vraagt om anders te gaan denken, voelen en ervaren. En dat kan een hele uitdaging zijn!

Wat vragen deze kinderen

Kinderen van deze tijd laten zich niet meer inpassen in de standaard voorgeschreven schoolsystemen, hulpverleningsmodellen en traditionele denkpatronen. Ze verzetten zich hiertegen. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten, gedragsproblemen, leerproblemen of bijvoorbeeld in allergieën of intoleranties voor voedingsmiddelen.

In feite vragen de kinderen van nu om een andere manier van benaderen bij het opvoeden, hulpverlenen en onderwijzen. De boodschap die deze kinderen hebben is duidelijk. Ze willen ons laten weten dat het tijd is voor verandering. Met andere woorden: staan de mensen om hen heen ervoor open om opnieuw hun normen en waarden, grenzen en overtuigingen te onderzoeken?

In een volgend blog ga ik verder in op de kenmerken van de kinderen van deze tijd.

Copyright© 2017: www.bijsasjacoaching.nl | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Development : InDiv Solutions