Blog

Beelddenken

Een bijzondere gave! Wat is het precies en waar kan ik het aan herkennen?

Is jouw kind ook een ster in goede woordgrappen maken? Is hij fantasievol, muzikaal en creatief? Bedenkt hij bijzonder originele oplossingen voor problemen? Is hij intuïtief en sfeergevoelig? Ziet hij snel verbanden en heeft hij een eigen kijk op situaties? Voor ons inmiddels heel herkenbaar! Onze jongens, Beau van bijna 12 en Dante van 9, zijn beide beelddenkers.

Ik hoor het mezelf nog zeggen. “Beau, praat eens niet zo snel! Ik kan je echt niet volgen.” Hij struikelt over zijn eigen woorden. Het denken gaat sneller dan het praten. Of deze: “Ik snap er niks van jongen, je vertelt alles door elkaar. Vertel het verhaal nou eens gewoon van begin tot eind.” Een Beelddenker staat als het ware in het beeld. Alles vindt dus tegelijkertijd plaats.

Nog zo’n voorbeeld. Dante vraagt: “Mama, waarom zeggen we niet gewoon 20 over 4 en moeten we dan ineens 10 voor half 5 zeggen? En waarom is het als het 12 uur ’s nachts is ineens 00:00 in plaats van 24:00? Tijd is lastig en niet logisch voor een Beelddenker. Nog eentje: “Dante, waarom lees je die woorden niet? Je ziet toch wel dat ze er staan?” Bij een aantal woorden kun je geen beeld oproepen, zoals bijvoorbeeld: geen, niet, de, het, een, omdat. Ook wel lege woorden genoemd.

Beau kon bijvoorbeeld echt radend lezen, we begrepen niet waarom hij dat deed! Dan zei hij ineens schip terwijl er boot stond. In groep 3 bij het schrijven zagen we dat de b en de d of de p en de q gespiegeld geschreven werden. Ook wel de dansende letters genoemd. Wat ook vaak voorkomt is het husselen van de letters. In plaats van ‘Mik heeft de hik’ zeggen ze ‘Kim heeft de hik’.

Roept bovenstaande al herkenning op? Lees dan zeker verder, misschien heeft jouw kind deze mooie gave ook!

Beelddenken en Taaldenken: twee cognitieve stijlen van leren en denken.

Een cognitieve stijl geeft de manier aan waarop mensen denken, waarnemen, informatie verwerken of hun problemen oplossen. Het is een aspect van iemands persoonlijkheid.

Beelddenken betekent dat we onze gedachten in beelden voor ons zien. Beelddenken wordt ook wel de visuele cognitieve stijl genoemd. Beelddenkers denken associatief en werken vanuit het geheel. Ze voegen eigen ervaring en kennis toe en zien logische verbanden.

Naast Beelddenken is er nog een leersysteem namelijk het verbale cognitieve leersysteem. Ook wel Taaldenken genoemd. Taaldenken werkt vanuit de analyse met een voorkeur voor taal.

Ieder mens is bij zijn geboorte voor 100% een Beelddenker; een baby kent nog geen taal. Gaandeweg de ontwikkeling leren kinderen praten en taal verwerven. Vanaf het vierde jaar ontwikkelt het kind een voorkeur voor één van de beide manieren van informatie verwerven en verwerken. Rond het tiende jaar heeft dit proces zich voltooid en kun je zeggen of iemand een Beelddenker of een Taaldenker is.

Denk bijvoorbeeld eens aan het woord VLINDER. Velen zien dan de letters V-L-I-N-D-E-R in hun gedachte. Anderen zien een plaatje van een vlinder! In de mooiste kleuren en omgeven door prachtige bloemen.

Het brein

Hoe zit dat met onze hersenen? De grote hersenen zijn in twee helften verdeeld, de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft. In de linkerhersenhelft zit ons spraakcentrum. Hieronder valt in principe alles wat met het begrip denken te maken heeft, zoals de spraak, het begripsvermogen en het logische en analytische denken. Deze hersenhelft is verantwoordelijk voor het denkvermogen. Bovendien stuurt de linker hersenhelft alle bewegingen die de rechter lichaamshelft maakt.

De rechterhersenhelft bewerkt het ruwe materiaal van de gedachten, de opflitsende ideeën, de beelden- in principe alle zintuiglijke indrukken. Ze denkt holistisch en intuïtief. Daarbij horen ruimtelijke, kleurige en levendige beelden. Hier zit de visuele waarneming en ook de fantasie. De rechter hersenhelft stuurt bovendien alle bewegingen die de linker lichaamshelft maakt.

Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden

De leermethodes in het reguliere onderwijs zijn veelal auditief (via het gehoor) ingesteld en sluiten niet aan bij de zogenoemde Beelddenkers (visueel leren).

Kinderen die Beelddenken kunnen op school problemen ervaren op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Vaak hebben deze kinderen bijvoorbeeld veel moeite met Begrijpend lezen. Op school wordt veel nadruk gelegd op volgorde en details en het verwerken van seriële informatie. Met deze manier van denken hebben de Beelddenkers nu juist moeite. Een Beelddenker werkt op overeenkomsten en vanuit het geheel. Details onderscheiden is moeilijk. Deze kinderen kunnen wel wat ondersteuning gebruiken binnen ons talige onderwijssysteem.

In mijn praktijk begeleid ik kinderen die Beelddenken bij het leren leren. Beelddenk-ondersteuning is geschikt voor kinderen van alle leeftijden binnen het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Ook kunt u bij mij terecht voor een screening op Beelddenken met het Wereldspel. Verder verzorg ik lezingen voor ouders en leerkrachten/ begeleiders in het onderwijs.

Wil je graag meer weten? Neem gerust contact op. Ik vertel graag meer!

Waar in de tekst ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden. Voor de leesbaarheid is gekozen om enkel ‘hij’ te gebruiken. 

 

Copyright© 2017: www.bijsasjacoaching.nl | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Development : InDiv Solutions